درآمدي بر نظام مالياتي اسلام
20 بازدید
ناشر: معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی